فایل ریمپ جک j5 با ایسیو بوش ME7

بازدید : 2730قیمت: 45,000 تومان

دسته بندی : فایلهای ریمپ

ریمپ ایسیوکیت ECUKITفایل خودرو  JAC  J5   با  ایسیو بوش  ME7 

ریمپ  افزایش شتاب   رفع کپ اول گاز    کاهش مصرف  

قبل از دانلود  کالیبره  و حجم  برنامه  بررسی شود 

 

اولین اپلیکیشن   الکترونیک خودرو کشور     ECUKIT 

فروشگاه مرتبط