فایل نو ایمو هایما با ایسیو ME7

بازدید : 1007قیمت: 40,000 تومان

دسته بندی : فایلهای بی کد

ECUKIT
ایسیوکیت
چینی
بدون کد


فایل خودرو  هایما  با ایسیو  ME7   و  شماره فنی  ایسیو 

 

کلیه فایلها  تست  شده و با ضمانت میباشد 

قبل از برنامه ریزی  حتما کالیبره  ECU چک شود 

اپدیت لحظه ای   ECUKIT 

محصولات مرتبط