دستگاه تی ان ام کار کرده

بازدید : 2662قیمت: 9,000,000 تومان

دسته بندی : پروگرامر

یک عدد دستگاه TNM فول آپشن
A+ دیاگ و تیونینگ بسیار کم کار هنوز گارانتی داره
فقط کابل OBD خراب شدهیک عدد دستگاه TNM فول آپشن
A+ دیاگ و تیونینگ بسیار کم کار هنوز گارانتی داره
فقط کابل OBD خراب شده