فایل خودرو x22 xبا ایسیو مگنتی مارلی حذف سنسور اکسیژن دوم.

بازدید : 171قیمت: 120,000 تومان

دسته بندی : فایلهای حذف کد خطا

فایل خودرو - x22 xبا ایسیو - مگنتی -مارلی
حذف سنسور اکسیژن دوم. -ایسیو -ایسیوکیت - اکسیژن - سنسورفایل  خودرو x22 x

با ایسیو  مگنتی مارلی 

حذف سنسور اکسیژن دوم. 

      حتما قبل از برنامه ریزی کالیبره  و  حجم فایل مقایسه  شود   

       Compare  the file volume and calibrazation before programming         

 

 

راهنمای دریافت فایل پس از پرداخت

 

خرید وفروش محصولات در دیوار

محصولات مرتبط