فایل حذف کد خطا GEELY با ایسیو بوش ME7 اکسیژن میل سوپاپ و......

بازدید : 100قیمت: 45,000 تومان

دسته بندی : فایلهای حذف کد خطا

ایسیوکیت ایسیوکیت ECUKIT


فایل  خودرو  جیلی   با  ایسیو  بوش  ME7   حذف کدهای خطا 

اکسیژن دوم    کاتالیزور    میل سوپاپ  

لطفا قبل از دانلود حتما  کالیبره  و حجم فایل  مقایسه کنید  

اپلیکیشن  ECUKIT  لحظه ای اپدیت میشود