برد ادغام شده تریکوردو gpt

بازدید : 163قیمت: 1,100,000 تومان

دسته بندی : لوازم جانبی

gpt


برد تریکورد و GPT  ادغام شده   جهت سهولت کار 

هر دو عدد برد  در یکی ادغام شده ونیاز به خرید برد جداگانه نیست 

در بخش  دیوار  قطعات استک  خود را رایگان خریدو فروش نمایید