برد تکمیلی تریکو GPT

بازدید : 648قیمت: 300,000 تومان

دسته بندی : لوازم جانبی

GPT


برد   تکمیلی  تریکو  GPT  جهت خواندن  و 

برنامه ریزی  ای سی یو  ME17   از طریق  OBD 

بدون باز کردن  ECU 

خرید اسان  از  اپلیکیشن ECUKIT