FAM سمند رانا

بازدید : 4340قیمت: 1,400,000 تومان

دسته بندی : 206 ایرانی

نود FAM یا نود جلوی سیستم برق اکوماکس کروز بر روی برخی خودروهای دنا بعد از 92 نصب شده است . این واحد الکترونیکی که با نود BCM در ارتباط است کنترل تجهیرات برقی جلوی خودرو نظیر نور بالا ، نور پایین ، مه شکن جلو ، عملکرد شیشه شور و برف پاک کن و ... را برعهده دارد .نود FAM یا نود سیستم برق  اکو ماکس کروز 

خودرو سمند -رانا - 206 -207 

خرید اسان و مطمئن  در ECUKIT